Raport bieżący nr 2/2014

Informacja o zmianie procentowego udziału w kapitale Spółki

Tytuł raportu: Informacja o zmianie procentowego udziału w kapitale Spółki
Data: 13.01.2014 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 2/2014

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Netii SA ("Netia" lub "Spółka") informuje, że w dniu 13 stycznia 2013 r. otrzymał zawiadomienie o przekroczeniu przez Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień" ("Fundusz") progu 5% całkowitej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Zgodnie z informacjami przekazanymi w zawiadomieniu, w wyniku obniżenia kapitału zakładowego Spółki poprzez umorzenie 38.370.130 akcji (zob. raport bieżący Netii nr 43/2013 z dnia 30 października 2013 r.), ilość akcji obecnie posiadana przez Fundusz pozwala na przekroczenie 5% głosów na WZA Spółki. Obecnie Fundusz posiada 19.266.613 akcji Netii, uprawniających do wykonywania 19.266.613 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 5,54% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Netii i 5,54% kapitału zakładowego Netii.

Przed obniżeniem kapitału Spółki Fundusz posiadał 19.266.613 akcji Netii, uprawniających do wykonywania 19.266.613 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 4,99% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Netii i 4,99% kapitału zakładowego Netii.