Raport bieżący nr 3/2014

Wykaz akcjonariuszy posiadających 5% i więcej ogólnej liczby głosów obecnych na NWZ Netii SA odbytym w dniu 13 stycznia 2014 roku

Tytuł raportu: Wykaz akcjonariuszy posiadających 5% i więcej ogólnej liczby głosów obecnych na NWZ Netii SA odbytym w dniu 13 stycznia 2014 roku
Data: 14.01.2014 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 3/2014

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 13 stycznia 2014 roku obecni byli akcjonariusze reprezentujący łącznie 60,45% kapitału zakładowego Spółki. Spółka przedstawia wykaz akcjonariuszy, którzy posiadali 5% i więcej ogólnej liczby głosów obecnych na Zgromadzeniu:

AKCJONARIUSZ / ILOŚĆ AKCJI / ILOŚĆ GŁOSÓW / % GŁOSÓW OBECNYCH / % OGÓLNEJ

LICZBY GŁOSÓW

THIRD AVENUE INTERNATIONAL VALUE FUND / 33.297.746 / 33.297.746 / 15,83% / 9,57%

AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA BZ WBK / 29.380.471 / 29.380.471/ 13,97% / 8,44%

ING OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY / 58.000.000 / 58.000.000 / 27,58% / 16,67%

OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY PZU "ZŁOTA JESIEŃ" / 12.000.000 / 12.000.000 / 5,71% / 3,45%

SISU CAPITAL MASTER FUND LIMITED / 28.746.745 / 28.746.745 / 13,67% / 8,26%