Raport bieżący nr 5/2014

Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2013 roku

Tytuł raportu: Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2013 roku
Data: 07.02.2014 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 5/2014

Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2013 roku

Podstawa prawna

Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie - wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości

Treść raportu:

Zarząd Netii SA ("Spółka") przekazuje wykaz informacji, określonych w art.56 ust.1 ustawy o ofercie publicznej, podanych do publicznej wiadomości w roku kalendarzowym 2013. Wykaz informacji zawiera załącznik do niniejszego raportu.

Informacje przekazane do publicznej wiadomości w roku 2013 są dostępne na stronie internetowej Spółki: www.inwestor.netia.pl