Raport bieżący nr 7/2014

Prognoza Netii za 2014 rok, średnioterminowe Strategiczne Cele Finansowe wycofane

Tytuł raportu: Prognoza Netii za 2014 rok, średnioterminowe Strategiczne Cele Finansowe wycofane
Data: 20.02.2014 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 7/2014

Prognoza Netii za 2014 rok, średnioterminowe Strategiczne Cele Finansowe wycofane

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Netii SA (dalej "Spółka" lub "Netia") przedstawia niniejszym prognozę Spółki na 2014 rok.

Zarząd oczekuje, że 2014 r. będzie okresem konsolidacji, ukierunkowanym na zbudowanie podstaw do dostarczania przez nowo utworzone dywizje B2B i B2C - dedykowane odpowiednio segmentowi klientów biznesowych i klientów indywidualnych - przyspieszonego wzrostu w przyszłości.

Zarząd nadal będzie pracował nad rozwojem usług we własnej sieci i spodziewa się wzrostu liczby usług szerokopasmowych, telewizyjnych oraz dla klientów biznesowych (B2B) wśród każdej z tych kategorii. W najbliższym czasie priorytetem będzie rozbudowa funkcjonalności produktów, poprawa procesów i obniżenie poziomu kosztów, tak by podnieść efektywność sprzedaży w kolejnych latach. Z tego względu prognoza na 2014 r. jest ograniczona do głównych parametrów finansowych i nie obejmuje liczby usług.

Średnioterminowe strategiczne cele finansowe Grupy Netia, które zostały poddane przeglądowi w trakcie publikacji wyników III kw. w listopadzie 2013 r. (por. raport bieżący Nr 45/2013), zostają dzisiaj wycofane. Decyzja w sprawie wznowienia prognozy średnioterminowej zostanie podjęta przez Zarząd w oparciu o rezultaty następnej rundy prac planistycznych dotyczących perspektywy średnioterminowej, które będą prowadzone wspólnie z Radą Nadzorczą i przy kluczowym wkładzie ze strony dwóch nowych, bardziej autonomicznych dywizji B2B i B2C.

Szczegółowa prognoza jest zawarta w załączniku do niniejszego raportu.