Raport bieżący nr 6/2014

Sprawozdania finansowe grupy Netia SA za 2013 rok

Tytuł raportu: Sprawozdania finansowe grupy Netia SA za 2013 rok
Data: 20.02.2014 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 6/2014

Sprawozdania finansowe grupy Netia SA za 2013 rok

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Netii SA ("Spółka" lub "Netia") przekazuje niniejszym skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Netia SA na dzień 31 grudnia 2013 roku sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską (zwanymi dalej "MSSF UE") w angielskiej wersji językowej. Załączamy również tłumaczenie na język angielski sprawozdania z działalności Grupy Netia, którego wersja polska stanowi część skonsolidowanego raportu rocznego (formularz RS).

Ponadto Spółka przekazuje komunikat prasowy zawierający wybrane dane zamieszczone skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Netia SA za czwarty kwartał i 2013 rok. W załączeniu Spółka przedstawia zarówno wersję oryginalną, angielską, jak i jej tłumaczenie na język polski. W razie rozbieżności między wersją angielską i polską, wersja angielska będzie wiążąca.

Równocześnie Spółka przekazuje w formacie formularza systemu ESPI:

- skonsolidowany raport roczny za 2013 rok (formularz RS), sporządzony zgodnie z MSSF UE

- raport roczny za 2013 rok (formularz R), sporządzony zgodnie z MSSF UE.