Raport bieżący nr 10/2014

Informacja o zbyciu akcji Netii przez członka Rady Nadzorczej

Tytuł raportu: Informacja o zbyciu akcji Netii przez członka Rady Nadzorczej
Data: 25.02.2014 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 10/2014

Podstawa prawna

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd Netii SA ("Netia", "Spółka") informuje, że Spółka otrzymała w dniu 25 lutego 2014 r. zawiadomienie od osoby pełniącej funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki, w którym poinformowano, że osoba ta w wyniku transakcji sprzedaży zbyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA w dniu 24 lutego 2014 r. 9.535 akcji Spółki po cenie 5,02 złotych za akcję.