Raport bieżący nr 11/2014

Plan połączenia Netia SA z jej spółkami jednoosobowymi

Tytuł raportu: Plan połączenia Netia SA z jej spółkami jednoosobowymi
Data: 27.02.2014 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 11/2014

Plan połączenia Netia SA z jej spółkami jednoosobowymi

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Netii S.A. (dalej "Spółka" lub "Netia") informuje, że została podjęta decyzja o połączeniu Spółki z jej spółkami jednoosobowymi Net 2 Net sp. z o.o. (KRS 0000334258), Centrina sp. z o.o. (KRS 0000405167), Dianthus sp. z o.o. (KRS 0000404451), Internetia Holdings sp. z o.o. (KRS 0000257071), spółki z siedzibą w Warszawie, zwane dalej "Spółkami Przejmowanymi".

Netia oraz Spółki Przejmowane podpisały w dniu 27 lutego 2014 roku Plan Połączenia, którego treść przedstawiamy w załączeniu.

Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej "ksh") w związku z art. 515 § 1 ksh poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Netię, bez podwyższenia kapitału zakładowego Netii i bez wymiany udziałów. Przejęcie dotyczy spółek jednoosobowych (art. 516 par. 6 ksh) i będzie przeprowadzone bez sporządzania sprawozdania zarządu uzasadniającego połączenie oraz bez badania planu połączenia przez biegłego.

Spółki Dianthus i Centrina są właścicielami infrastruktury telekomunikacyjnej na obszarze Warszawy i Krakowa. Net 2 Net nie prowadzi działalności operacyjnej. Internetia Holdings nie prowadzi działalności telekomunikacyjnej i jest w 100% spółką dominująca dla Internetia sp. z o.o. (Internetia sp. z o.o. jest spółką z Grupy Netia).

Połączenie Netii i Spółek Przejmowanych usprawni zarządzanie zasobami grupy kapitałowej Netia, pozwoli na obniżenie kosztów oraz zwiększy wydajność całej Grupy Netia.

Podstawa prawna

§ 5 ust.1 pkt 13 w związku z § 19 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009, Nr 33 poz. 259 z późn. zm.).