Raport bieżący nr 14/2014

Nabycie akcji Netii przez członka zarządu Netii

Tytuł raportu: Nabycie akcji Netii przez członka zarządu Netii
Data: 11.03.2014 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 14/2014

Podstawa prawna

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób maj¹cych dostêp do informacji poufnych

Zarząd Netii SA ("Netia", "Spółka") informuje, że Spółka otrzymała informację o zawarciu przez Jona Easticka, członka zarządu i głównego dyrektora ds. finansowych Netii, transakcji nabycia 25.886 akcji Spółki podczas sesji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w dniach 7 i 10 marca 2014 r., w tym:

- 3.386 akcji zwykłych na okaziciela Spółki po cenie 4,70 złotych za akcję w dniu 7 marca 2014 r.,

- 7.500 akcji zwykłych na okaziciela Spółki po cenie 4,73 złotych za akcję w dniu 7 marca 2014 r.,

- 10.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki po cenie 4,74 złotych za akcję w dniu 7 marca 2014 r., oraz

- 5.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki po cenie 4,61 złotych za akcję w dniu 10 marca 2014 r.