Raport bieżący nr 15/2014

Nabycie akcji Netii przez członka zarządu Netii

Tytuł raportu: Nabycie akcji Netii przez członka zarządu Netii
Data: 12.03.2014 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 15/2014

Podstawa prawna

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób maj¹cych dostêp do informacji poufnych

Zarząd Netii SA ("Netia", "Spółka") informuje, że Spółka otrzymała informację o zawarciu przez Jona Easticka, członka zarządu i głównego dyrektora ds. finansowych Netii, transakcji nabycia 5.000 akcji Spółki po cenie 4,55 złotych za akcję podczas sesji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 11 marca 2014 r.