Raport bieżący nr 17/2014

Nabycie akcji Netii przez prezesa zarządu Netii

Tytuł raportu: Nabycie akcji Netii przez prezesa zarządu Netii
Data: 13.03.2014 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 17/2014

Podstawa prawna

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób maj¹cych dostêp do informacji poufnych

Zarząd Netii SA ("Netia", "Spółka") informuje, że Spółka otrzymała informację o zawarciu przez Mirosława Godlewskiego, prezesa zarządu Netii, transakcji nabycia 200.000 akcji Spółki po cenie 4,62 złotych za akcję podczas sesji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 12 marca 2014 r.