Raport bieżący nr 19/2014

Przyznanie opcji nabycia akcji członkom Zarządu

Tytuł raportu: Przyznanie opcji nabycia akcji członkom Zarządu
Data: 11.04.2014 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 19/2014

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd Netii SA ("Netia" lub "Spółka") zawiadamia, że w dniu 10 kwietnia 2014 r. Rada Nadzorcza Netii dokonała przydziału opcji za 2014 rok na rzecz członków Zarządu Spółki uprawniających do objęcia akcji Spółki serii L zgodnie z warunkami planu premiowania akcjami Netii na lata 2011-2020 z dnia 25 lutego 2011 roku ("Opcje")(por. raport bieżący Nr 10/2011 z dnia 25 lutego 2011 roku).

Poszczególni członkowie Zarządu Spółki otrzymali następujące przydziały Opcji: Pan Mirosław Godlewski, prezes zarządu, otrzymał 123.600 Opcji, natomiast panowie Jonathan Eastick, Tom Ruhan, Mirosław Suszek i Tomasz Szopa otrzymali po 278.098 Opcji każdy. Wartość odniesienia dla Opcji przyznanych Zarządowi Spółki wynosi 5,00 PLN, natomiast najwcześniejsza data wymagalności to 10 kwietnia 2017 r. Przyznane Opcje wygasają w dniu 26 maja 2020 roku.

Powyższe Opcje mogą zostać umorzone w całości lub częściowo w zależności od stopnia zrealizowania przez Grupę Netia celów biznesowych przyjętych na 2014 rok. Powyższe cele biznesowe zostały przyjęte przez Radę Nadzorczą na podstawie zatwierdzonego przez nią budżetu na 2014 rok. Rada Nadzorcza może ustalać dla przyznawanych Opcji wartość odniesienia w wysokości równej lub wyższej od średniej trzymiesięcznej ceny rynkowej akcji Netii ważonej wolumenem obrotu, która na dzień 9 kwietnia 2014 r. wynosiła 4,85 PLN.

Ponadto Rada Nadzorcza Netii zarezerwowała dla członków Zarządu Spółki dodatkową pulę 710.698 Opcji, które mogą zostać przydzielone w późniejszym terminie w 2014 r. oraz upoważniła Zarząd Spółki do przyznania pracownikom Grupy Netia Opcji za 2014 r. w łącznej liczbie 1.940.000 Opcji.