Raport bieżący nr 20/2014

Powołanie Prezesa Zarządu

Tytuł raportu: Powołanie Prezesa Zarządu
Data: 23.04.2014 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 20/2014

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie¿¹ce i okresowe

Zarząd Netii SA ("Netia" lub "Spółka") zawiadamia, że w dniu 22 kwietnia 2014 roku Rada Nadzorcza Netii powołała pana Adama Sawickiego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki. Nominacja będzie skuteczna z dniem 2 czerwca 2014 roku.

Pan Adam Sawicki, lat 43, posiada wieloletnie międzynarodowe doświadczenie menedżerskie, zdobyte między innymi w branży telekomunikacyjnej. W szczególności, w latach 2008-2011 pełnił funkcję Prezesa Zarządu GTS Central Europe, natomiast w latach 1996-2008 pracował na różnych stanowiskach zarządczych wyższego szczebla w grupie TeliaSonera.

W latach 2012-2013 pełnił funkcję Wiceprezesa ds. Korporacyjnych w KGHM Polska Miedź SA. W latach 2011-2012 pracował w grupie RUCH, najpierw jako Doradca Zarządu odpowiedzialny za przygotowanie długoterminowej strategii cyfrowego kontentu dla sprzedaży elektronicznej wiodącej sieci detalicznej dystrybucji prasy w Polsce, a następnie jako Prezes Zarządu spółki Ruch Internet SA, odpowiedzialnej za rozwój sprzedaży elektronicznej i działalności on-line dla całej grupy kapitałowej RUCH.

W latach 2008-2011 pan Adam Sawicki pełnił funkcję Prezesa Zarządu GTS Central Europe, przeprowadzając program transformacji i restrukturyzacji, którego celem było utworzenie jednego regionalnego operatora telekomunikacyjnego z pięciu niezależnych spółek operatorskich działających w Polsce, Czechach, Słowacji, Rumunii i na Węgrzech.

W latach 1996-2008 był związany z międzynarodową grupą telekomunikacyjną TeliaSonera, gdzie pełnił, między innymi, funkcję Dyrektora Zarządzającego w TeliaSonera International Carrier UK (w latach 2007-2008), Wiceprezesa na Europę Zachodnią i Amerykę Północną w TeliaSonera Wholesale (w latach 2007-2008), Dyrektora Generalnego w TeliaSonera International Carrier Russia (w latach 2006-2007), Wiceprezesa na Rosję, Europę Środkową i Wschodnią (w latach 2006-2007), Wiceprezesa na Europę Południową i Wschodnią (w latach 2004-2005) i Zastępcy Szefa Globalnej Sprzedaży (w latach 2003-2004) w TeliaSonera International Carrier AB oraz Prezesa Zarządu w TeliaSonera International Carrier Poland Sp. z o.o. (w latach 1999-2007).

Przed rozpoczęciem współpracy z Netią prowadził niezależną działalność doradczą.

Pan Adam Sawicki jest absolwentem wydziału Administracji Biznesu i Ekonomii na Uniwersytecie Sztokholmskim w Szwecji. Ukończył także Program dla Dyrektorów Generalnych na Harvard Business School, Boston, Massachusetts, USA.

Pan Adam Sawicki nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki oraz jej podmiotów powiązanych oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.