Raport bieżący nr 37/2014

Wykaz akcjonariuszy posiadających 5% i więcej ogólnej liczby głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Netii S.A. ("Spółka") odbytym w dniu 21 maja 2014 roku

Tytuł raportu: Wykaz akcjonariuszy posiadających 5% i więcej ogólnej liczby głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Netii S.A. („Spółka”) odbytym w dniu 21 maja 2014 roku
Data: 27.05.2014 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 37/2014

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powy¿ej 5 %

Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 21 maja 2014 roku obecni byli akcjonariusze reprezentujący łącznie 63,22 % kapitału zakładowego Spółki. Spółka przedstawia wykaz akcjonariuszy, którzy posiadali 5% i więcej ogólnej liczby głosów obecnych na Zgromadzeniu:

AKCJONARIUSZ / ILOŚĆ AKCJI / ILOŚĆ GŁOSÓW / % GŁOSÓW OBECNYCH /% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW

AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA BZ WBK / 30.687.471 / 30.687.471 / 13,95% / 8,82%

THIRD AVENUE INTERNATIONAL VALUE FUND / 29.412.806 / 29.412.806 / 13,37% / 8,45%

SISU CAPITAL MASTER FUND LIMITED/ 28.746.745 / 28.746.745 / 13,06% / 8,26%

ING OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY / 27.273.518 / 27.273.518 / 12,39% /7,83%

OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY PZU "ZŁOTA JESIEŃ"/ 19.266.613 /19.266.613 /8,75% / 5,53%

FIP 11 FIZAN / 17.932.271/ 17.932.271 / 8,15% / 5,15%

MENNICA POLSKA S.A. TOWER S.K-A / 11.274.706 / 11.274.706 / 5,12% / 3,24%