Raport bieżący nr 39/2014

Informacja o nabyciu akcji Netii przez Prezesa Zarządu in spe

Tytuł raportu: Informacja o nabyciu akcji Netii przez Prezesa Zarządu in spe
Data: 02.06.2014 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 39/2014

Podstawa prawna

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób maj¹cych dostêp do informacji poufnych

Zarząd Netii SA ("Netia", "Spółka") informuje, że Spółka otrzymała w dniu 2 czerwca 2014 r. informację o zawarciu przez Adama Sawickiego, powołanego na stanowisko Prezesa Zarządu Netii w dniu 22 kwietnia 2014 ze skutkiem na dzień 2 czerwca 2014 r., transakcji nabycia 19.000 akcji Spółki po cenie 5,00 złotych za akcję podczas sesji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 28 maja 2014 r.