Raport bieżący nr 40/2014

Przyznanie opcji nabycia akcji nowo mianowanemu Prezesowi Zarządu

Tytuł raportu: Przyznanie opcji nabycia akcji nowo mianowanemu Prezesowi Zarządu
Data: 03.06.2014 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 40/2014

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd Netii SA ("Netia" lub "Spółka") zawiadamia, że w dniu 2 czerwca 2014 roku Rada Nadzorcza Netii dokonała przydziału opcji na rzecz nowo mianowanego Prezesa Zarządu Spółki pana Adama Sawickiego (por. raport bieżący nr 20/2014 z dnia 23 kwietnia 2014 r.) uprawniających do objęcia akcji Spółki serii L zgodnie z warunkami planu premiowania akcjami Netii na lata 2011-2020 z dnia 25 lutego 2011 roku ("Opcje").

Pan Adam Sawicki otrzymał 400.000 (czterysta tysięcy) Opcji. Wartość odniesienia dla Opcji wynosi PLN 5.28, natomiast najwcześniejsza data wymagalności to 2 czerwca 2017 r. Przyznane Opcje wygasają w dniu 26 maja 2020 roku.

Powyższe Opcje mogą zostać umorzone w całości lub częściowo w zależności od stopnia zrealizowania przez Grupę Netia celów biznesowych przyjętych na 2014 rok. Powyższe cele biznesowe zostały przyjęte przez Radę Nadzorczą na podstawie zatwierdzonego przez nią budżetu na 2014 rok.