Raport bieżący nr 40/2014/K

Korekta do raportu bieżącego nr 40/2014 z dnia 2 czerwca 2014 roku

Tytuł raportu: Korekta do raportu bieżącego nr 40/2014 z dnia 2 czerwca 2014 roku
Data: 04.06.2014 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 40/2014

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd Netii SA (dalej "Spółka" lub "Netia") koryguje treść raportu bieżącego o numerze 40/2014 z dnia 2 czerwca 2014 roku. W ww. raporcie bieżącym omyłkowo wskazano, iż w dniu 2 czerwca 2014 roku Rada Nadzorcza Netii dokonała przydziału opcji na rzecz nowo mianowanego Prezesa Zarządu Spółki pana Adama Sawickiego, podczas gdy raport powinien stanowić, iż zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej Netii z dnia 17 maja 2014 roku w sprawie przyznania opcji panu Adamowi Sawickiemu, przydział opcji na rzecz pana Adama Sawickiego stał się skuteczny w dniu 2 czerwca 2014 roku wraz z rozpoczęciem wykonywania przez niego obowiązków Dyrektora Generalnego Spółki. Pozostała treść raportu nie ulega zmianie.