Raport bieżący nr 48/2014

Zbycie akcji Netii przez członka Zarządu Netii (48/2014)

Tytuł raportu: Zbycie akcji Netii przez członka Zarządu Netii (48/2014)
Data: 30.06.2014 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 48/2014

Podstawa prawna

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd Netii SA ("Netia", "Spółka") informuje, że Spółka otrzymała informację o zawarciu przez Jona Easticka, członka Zarządu i głównego dyrektora ds. finansowych Netii, transakcji zbycia 160.000 akcji Spółki po średniej cenie 5,19 złotych za akcję. Powyższe transakcje zostały zawarte podczas sesji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w dniach 25-26 czerwca 2014 r., w tym:

- zbycie 10.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki po cenie 5,17 złotych za akcję w dniu 25 czerwca 2014 r.,

- zbycie 55.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki po cenie 5,18 złotych za akcję w dniu 25 czerwca 2014 r.,

- zbycie 89.108 akcji zwykłych na okaziciela Spółki po cenie 5,20 złotych za akcję w dniu 25 czerwca 2014 r.,

- zbycie 3.226 akcji zwykłych na okaziciela Spółki po cenie 5,18 złotych za akcję w dniu 26 czerwca 2014 r.,

- zbycie 2.666 akcji zwykłych na okaziciela Spółki po cenie 5,20 złotych za akcję w dniu 26 czerwca 2014 r.