Raport bieżący nr 50/2014

Informacja o nabyciu akcji Netii przez członka Zarządu

Tytuł raportu: Informacja o nabyciu akcji Netii przez członka Zarządu
Data: 02.07.2014 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 50/2014

Podstawa prawna

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd Netii SA ("Netia", "Spółka") informuje, że Spółka otrzymała w dniu 2 lipca 2014 r. informację o zawarciu przez członka Zarządu Netii transakcji nabycia łącznie 21.000 akcji Spółki po średniej cenie 5,13 złotych za akcję. Powyższe transakcje zostały zawarte podczas sesji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w dniach 30 czerwca – 1 lipca 2014 r., w tym:

- nabycie 6.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki po cenie 5,20 złotych za akcję w dniu 30 czerwca 2014 r.,

- nabycie 15.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki po cenie 5,10 złotych za akcję w dniu 1 lipca 2014 r.