Raport bieżący nr 53/2014

Informacja o nabyciu akcji Spółki

Tytuł raportu: Informacja o nabyciu akcji Spółki
Data: 11.07.2014 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 53/2014

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Netii SA ("Netia" lub "Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o przekroczeniu 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki przez Mennicę Polską SA wraz z jej podmiotem zależnym Mennica Polska Spółka Akcyjna Tower Spółka Komandytowo Akcyjna.

Zgodnie z informacjami przekazanymi w zawiadomieniu, do przekroczenia progu 10% doszło w wyniku transakcji nabycia przez Mennicę Polską SA na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie łącznie 2.000.000 akcji Spółki dokonanych w dniach 2 i 3 lipca 2014 r. i rozliczonych w dniach 7 i 8 lipca 2014 r.

Mennica Polska SA wraz z podmiotem zależnym Mennica Polska Spółka Akcyjna Tower Spółka Komandytowo Akcyjna posiada łącznie 36.754.706 akcji Spółki uprawniających do wykonywania 36.754.706 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 10,56% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Netii i 10,56% kapitału zakładowego Netii, w tym:

- Mennica Polska SA posiada łącznie 25.480.000 akcji Spółki uprawniających do wykonywania 25.480.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 7,32% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Netii i 7,32% kapitału zakładowego Netii,

- Mennica Polska Spółka Akcyjna Tower Spółka Komandytowo Akcyjna posiada łącznie 11.274.706 akcji Spółki uprawniających do wykonywania 11.274.706 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 3,24% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Netii i 3,24% kapitału zakładowego Netii.

Przed zawarciem powyższych transakcji Mennica Polska SA wraz z podmiotem zależnym Mennica Polska Spółka Akcyjna Tower Spółka Komandytowo Akcyjna posiadała łącznie 34.754.706 akcji Spółki uprawniających do wykonywania 34.754.706 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 9,99% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Netii i 9,99% kapitału zakładowego Netii, w tym:

- Mennica Polska SA posiadała łącznie 23.480.000 akcji Spółki uprawniających do wykonywania 23.480.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 6,75% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Netii i 6,75% kapitału zakładowego Netii,

- Mennica Polska Spółka Akcyjna Tower Spółka Komandytowo Akcyjna posiadała łącznie 11.274.706 akcji Spółki uprawniających do wykonywania 11.274.706 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 3,24% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Netii i 3,24% kapitału zakładowego Netii.

Mennica Polska SA traktuje inwestycję jako długoterminową inwestycję finansową i ma zamiar zwiększać w tym celu udział w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia.