Raport bieżący nr 55/2014

Informacja o nabyciu akcji Spółki

Tytuł raportu: Informacja o nabyciu akcji Spółki
Data: 11.07.2014 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 55/2014

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Netii SA ("Netia" lub "Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie o wzroście dotychczasowego zaangażowania Mennicy Polskiej SA wraz z jej podmiotem zależnym Mennica Polska Spółka Akcyjna Tower Spółka Komandytowo Akcyjna, wynoszącego powyżej 10% ogólnej liczby głosów w Spółce, o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Zgodnie z informacjami przekazanymi w zawiadomieniu, w wyniku transakcji nabycia przez Mennicę Polską SA na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie łącznie 8.523.083 akcji Spółki dokonanych w dniach 9 i 10 lipca 2014 r., które zostaną rozliczone w dniach 14 i 15 lipca 2014 r., Mennica Polska SA wraz z podmiotem zależnym Mennica Polska Spółka Akcyjna Tower Spółka Komandytowo Akcyjna posiada łącznie 45.277.789 akcji Spółki uprawniających do wykonywania 45.277.789 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 13,0142% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Netii i 13,0142% kapitału zakładowego Netii, w tym:

- Mennica Polska SA posiada łącznie 34.003.083 akcje Spółki uprawniające do wykonywania 34.003.083 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 9,7735% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Netii i 9,7735% kapitału zakładowego Netii,

- Mennica Polska Spółka Akcyjna Tower Spółka Komandytowo Akcyjna posiada łącznie 11.274.706 akcji Spółki uprawniających do wykonywania 11.274.706 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 3,24% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Netii i 3,24% kapitału zakładowego Netii.

Przed zawarciem powyższych transakcji Mennica Polska SA wraz z podmiotem zależnym Mennica Polska Spółka Akcyjna Tower Spółka Komandytowo Akcyjna posiadała łącznie 36.754.706 akcji Spółki uprawniających do wykonywania 36.754.706 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 10,5644% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Netii i 10,5644% kapitału zakładowego Netii, w tym:

- Mennica Polska SA posiadała łącznie 25.480.000 akcji Spółki uprawniających do wykonywania 25.480.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 7,3237% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Netii i 7,3237% kapitału zakładowego Netii,

- Mennica Polska Spółka Akcyjna Tower Spółka Komandytowo Akcyjna posiadała łącznie 11.274.706 akcji Spółki uprawniających do wykonywania 11.274.706 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 3,24% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Netii i 3,24% kapitału zakładowego Netii.