Raport bieżący nr 57/2014

Informacja o nabyciu akcji Netii przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej

Tytuł raportu: Informacja o nabyciu akcji Netii przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej
Data: 31.07.2014 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 57/2014

Podstawa prawna

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd Netii SA ("Netia", "Spółka") informuje, że Spółka otrzymała w dniu 30 lipca 2014 r. zawiadomienie od pana Cezarego Smorszczewskiego, Wiceprzewodniczączego Rady Nadzorczej Netii, w którym poinformowano, że spółka będąca osobą blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.), w wyniku transakcji kupna nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA w dniach 28-30 lipca 2014 r. łącznie 1.126.000 akcji Spółki za cenę 5,58 złotych za akcję, w tym:

• w dniu 28 lipca 2014 r. 796.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki po cenie 5,58 złotych za akcję,

• w dniu 29 lipca 2014 r. 140.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki po cenie 5,58 złotych za akcję,

• w dniu 30 lipca 2014 r. 190.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki po cenie 5,58 złotych za akcję,