Raport bieżący nr 57/2014

Zmiany w Zarządzie

Tytuł raportu: Zmiany w Zarządzie
Data: 01.08.2014 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 57/2014

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie¿¹ce i okresowe

Zarząd Netii SA (dalej "Spółka" lub "Netia") informuje, że :

1. W dniu 31 lipca 2014 r. pan Tomasz Szopa, Dyrektor Generalny Rynku Klientów Indywidualnych i członek Zarządu, złożył rezygnację z funkcji członka Zarządu ze skutkiem natychmiastowym, pozostając równocześnie na stanowisku Dyrektora Generalnego Rynku Klientów Indywidualnych.

2. W dniu 1 sierpnia 2014 roku pan Tom Ruhan, Główny Dyrektor ds. Prawnych i Akwizycji i członek Zarządu, złożył rezygnację z dotychczas zajmowanego stanowiska ze skutkiem natychmiastowym. Pan Tom Ruhan był związany ze Spółką przez jedenaście lat, w tym przez osiem lat pełnił funkcję członka Zarządu Spółki.

Prezes Zarządu Netii, pan Adam Sawicki, podziękował panu Tomowi Ruhanowi za cenny wkład w kierowanie Spółką przez ostatnie lata, z których znaczna część przypadała na okres tworzenia się rynku i związanych z nim zmian regulacji prawnych.

Komunikat prasowy Spółki na temat powyższych zmian w Zarządzie jest dostępny na stronie internetowej: www.inwestor.netia.pl

Podstawa prawna

§ 27 w związku z § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. z 2005 r. Nr 209 poz. 1744).