Raport bieżący nr 61/2014

Informacja o nabyciu akcji Netii przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej

Tytuł raportu: Informacja o nabyciu akcji Netii przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej
Data: 21.08.2014 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 61/2014

Podstawa prawna

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd Netii SA ("Netia", "Spółka") informuje, że Spółka otrzymała w dniu 20 sierpnia 2014 r. zawiadomienie od pana Cezarego Smorszczewskiego, Wiceprzewodniczączego Rady Nadzorczej Spółki, w którym poinformowano, że spółka będąca osobą blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.), w wyniku transakcji kupna nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA w dniach 12-19 sierpnia 2014 r. łącznie 985.000 akcji Spółki za średnią cenę 5,58 złotych za akcję, w tym:

• w dniu 12 sierpnia 2014 r. 180.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki,

• w dniu 13 sierpnia 2014 r. 170.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki,

• w dniu 14 sierpnia 2014 r. 285.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki,

• w dniu 19 sierpnia 2014 r. 350.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki,

z których to akcji zwykłych na okaziciela Spółki:

• 815.000 akcji zostało nabytych po cenie 5,58 złotych za akcję,

• 170.000 akcji zostało nabytych po cenie 5,57 złotych za akcję.