Raport bieżący nr 64/2014

Aktualizacja prognozy Netii na 2014 rok

Tytuł raportu: Aktualizacja prognozy Netii na 2014 rok
Data: 28.08.2014 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 64/2014

Aktualizacja prognozy Netii na 2014 rok

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie¿¹ce i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Netii SA (dalej "Spółka" lub "Netia") informuje o aktualizacji prognozy na 2014 r. opublikowanej poprzednio (por. raport bieżący nr 7/2014 z dnia 20 lutego 2014 r.).

Aktualizacja jest związana z osiągnięciem w I półroczu 2014 r. wolniejszego tempa sprzedaży niż zakładano. Pomimo, że prognoza przychodów zostaje obniżona z kwoty 1.735 mln PLN do 1.675 mln PLN, Zarząd oczekuje poprawy trendu przychodów w II półroczu 2014 r. dzięki już wprowadzonym na rynek nowym inicjatywom sprzedażowym. Ponadto, został wdrożony krótko i średnioterminowy program redukcji kosztów ‘Netia Lajt’, co pozwala utrzymać prognozę Skorygowanego zysku EBITDA na 2014 r. na poziomie 505 mln PLN. W związku z dodatkowymi nakładami kapitałowymi, które mają wspierać wzrost sprzedaży w II półroczu 2014 r., prognoza nakładów inwestycyjnych zostaje podwyższona z 200 mln PLN do 215 mln PLN.

Pełna zaktualizowana prognoza jest zawarta w załączniku do niniejszego raportu.