Raport bieżący nr 72/2014

Informacja o nabyciu akcji Spółki

Tytuł raportu: Informacja o nabyciu akcji Spółki
Data: 23.10.2014 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 72/2014

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Netii SA ("Netia" lub "Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie o przekroczeniu 15% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki przez Mennicę Polską SA wraz z jej podmiotem zależnym Mennica Polska Spółka Akcyjna Tower Spółka Komandytowo Akcyjna.

Zgodnie z informacjami przekazanymi w zawiadomieniu, do przekroczenia progu 15% doszło w wyniku transakcji nabycia przez Mennicę Polską SA na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie łącznie 229.638 akcji Spółki dokonanej w dniu 16 października 2014 r. i rozliczonej w dniu 20 października 2014 r.

Mennica Polska SA wraz z podmiotem zależnym Mennica Polska Spółka Akcyjna Tower Spółka Komandytowo Akcyjna posiada łącznie 55.293.375 akcji Spółki uprawniających do wykonywania 55.293.375 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 15,8930% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Netii i 15,8930% kapitału zakładowego Netii, w tym:

- Mennica Polska SA posiada łącznie 44.018.669 akcji Spółki uprawniających do wykonywania 44.018.669 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 12,6523% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Netii i 12,6523% kapitału zakładowego Netii,

- Mennica Polska Spółka Akcyjna Tower Spółka Komandytowo Akcyjna posiada łącznie 11.274.706 akcji Spółki uprawniających do wykonywania 11.274.706 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 3,24% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Netii i 3,24% kapitału zakładowego Netii.

Przed zawarciem powyższej transakcji Mennica Polska SA wraz z podmiotem zależnym Mennica Polska Spółka Akcyjna Tower Spółka Komandytowo Akcyjna posiadała łącznie 52.134.323 akcje Spółki uprawniające do wykonywania 52.134.323 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 14,9850% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Netii i 14,9850% kapitału zakładowego Netii, w tym:

- Mennica Polska SA posiadała łącznie 40.859.617 akcji Spółki uprawniających do wykonywania 40.859.617 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 11,7443% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Netii i 11,7443% kapitału zakładowego Netii,

- Mennica Polska Spółka Akcyjna Tower Spółka Komandytowo Akcyjna posiadała łącznie 11.274.706 akcji Spółki uprawniających do wykonywania 11.274.706 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 3,24% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Netii i 3,24% kapitału zakładowego Netii.