Raport bieżący nr 78/2014

Informacja o 3.977 akcjach Spółki serii B

Tytuł raportu: Informacja o 3.977 akcjach Spółki serii B
Data: 12.11.2014 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 78/2014

Podstawa prawna

Inne uregulowania

W związku z par. 2 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakie musi spełniać rynek oficjalnych notowań giełdowych oraz emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na tym rynku Netia S.A. ("Spółka") informuje, że 3.977 akcji Spółki serii B ("Akcje") to akcje, które nie są wprowadzone do obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW") i nie mogą zostać objęte wnioskiem o wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym GPW, ponieważ Spółka nie ma możliwości przeprowadzenia ich dematerializacji. Dokumenty Akcji nie zostały złożone w siedzibie Spółce w celu ich dematerializacji w ramach procesu pierwszej oferty publicznej akcji Spółki prowadzonej w 1999 r.

Podstawa prawna:

par. 2 ust 4 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakie musi spełniać rynek oficjalnych notowań giełdowych oraz emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na tym rynku