Raport bieżący nr 79/2014

Informacja o nabyciu akcji Netii przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej

Tytuł raportu: Informacja o nabyciu akcji Netii przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej
Data: 13.11.2014 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 79/2014

Podstawa prawna

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd Netii SA ("Netia", "Spółka") informuje, że Spółka otrzymała w dniu 13 listopada 2014 r. zawiadomienie od osoby pełniącej funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki, w którym poinformowano, że spółka będąca osobą blisko związaną z osobą pełniącą funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.), w wyniku transakcji kupna nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA w dniach 6 i 7 listopada 2014 r. łącznie 850.000 akcji Spółki za średnią cenę 5,60 złotych za akcję, w tym:

• w dniu 6 listopada 2014 r. 500.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki po cenie 5,60 złotych za akcję, które zostały rozliczone w dniu 12 listopada 2014 r.,

• w dniu 7 listopada 2014 r. 350.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki po cenie 5,59 złotych za akcję, które zostały rozliczone w dniu 13 listopada 2014 r.