Raport bieżący nr 82/2014

Nabycie akcji przez osobę sprawującą funkcję kierowniczą w Spółce

Tytuł raportu: Nabycie akcji przez osobę sprawującą funkcję kierowniczą w Spółce
Data: 18.11.2014 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 82/2014

Podstawa prawna

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd Netia S.A. ("Spółka" lub "Netia") informuje, że w dniu 17 listopada 2014 roku Spółka otrzymała zawiadomienie o objęciu nowo wyemitowanych Akcji Serii L Spółki za cenę emisyjną 1 złoty za akcję, w wyniku wykonania opcji przyznanych zgodnie z planem premiowania akcjami. Powyższe zawiadomienie dotyczy objęcia akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału, tj: emisji akcji, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 81/2014 z dnia 14.11.2014.

Zawiadomienie złożyła osoba niżej opisana:

Funkcja: Osoba pełniąca w strukturze organizacyjnej Spółki funkcję kierowniczą, która posiada stały dostęp do informacji poufnych dotyczących bezpośrednio lub pośrednio Spółki oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji wywierających wpływ na jej rozwój i perspektywy prowadzenia działalności gospodarczej

Data objęcia akcji serii L: 14.11.2014

Liczba akcji serii L objętych w wyniku wykonania opcji: 3.634