Raport bieżący nr 87/2014

Informacja o nabyciu i zbyciu akcji Netii przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej (87/2014)

Tytuł raportu: Informacja o nabyciu i zbyciu akcji Netii przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej (87/2014)
Data: 28.11.2014 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 87/2014

Podstawa prawna

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd Netii SA ("Netia", "Spółka") informuje, że Spółka otrzymała w dniu 27 listopada 2014 r. zawiadomienie od osoby pełniącej funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki, w którym poinformowano, że spółka będąca osobą blisko związaną z osobą pełniącą funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.), w wyniku transakcji kupna nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA w dniach 21-26 listopada 2014 r. łącznie 1.508.265 akcji Spółki za średnią cenę 5,60 złotych za akcję, w tym:

• w dniu 21 listopada 2014 r. 54.782 akcje zwykłe na okaziciela Spółki po cenie 5,63 złotych za akcję, które zostały rozliczone w dniu 25 listopada 2014 r.,

• w dniu 24 listopada 2014 r. 14.694 akcje zwykłe na okaziciela Spółki po cenie 5,60 złotych za akcję, które zostały rozliczone w dniu 26 listopada 2014 r,

• w dniu 25 listopada 2014 r. 1.437.627 akcji zwykłych na okaziciela Spółki po cenie 5,60 złotych za akcję, które zostały rozliczone w dniu 27 listopada 2014 r,

• w dniu 26 listopada 2014 r. 1.162 akcje zwykłe na okaziciela Spółki po cenie 5,60 złotych za akcję, które zostały rozliczone w dniu 28 listopada 2014 r.

oraz

w wyniku transakcji sprzedaży zbyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA w dniu 24 listopada 2014 r. 2.967 akcji Spółki po cenie 5,72 złotych za akcję, które zostały rozliczone w dniu 26 listopada 2014 r.