Raport bieżący nr 91/2014

Informacja o nabyciu akcji Netii przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej

Tytuł raportu: Informacja o nabyciu akcji Netii przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej
Data: 22.12.2014 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 91/2014

Podstawa prawna

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd Netii SA ("Netia", "Spółka") informuje, że Spółka otrzymała w dniu 22 grudnia 2014 r. zawiadomienie od osoby pełniącej funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki, w którym poinformowano, że spółka będąca osobą blisko związaną z osobą pełniącą funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.), w wyniku transakcji kupna nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA w dniach 16-22 grudnia 2014 r. łącznie 1.216.869 akcje Spółki za średnią cenę 5,64 złotych za akcję, w tym:

• w dniu 16 grudnia 2014 r. 7.439 akcji zwykłych na okaziciela Spółki po cenie 5,65 złotych za akcję, które zostały rozliczone w dniu 18 grudnia 2014 r,

• w dniu 17 grudnia 2014 r. 382.918 akcji zwykłych na okaziciela Spółki po cenie 5,63 złotych za akcję, które zostały rozliczone w dniu 19 grudnia 2014 r,

• w dniu 18 grudnia 2014 r. 402.604 akcje zwykłe na okaziciela Spółki po cenie 5,64 złotych za akcję, które zostały rozliczone w dniu 22 grudnia 2014 r,

• w dniu 19 grudnia 2014 r. 138.397 akcji zwykłych na okaziciela Spółki po cenie 5,65 złotych za akcję, które zostaną rozliczone w dniu 23 grudnia 2014 r,

• w dniu 22 grudnia 2014 r. 285.511 akcji zwykłych na okaziciela Spółki po cenie 5,65 złotych za akcję, które zostaną rozliczone w dniu 29 grudnia 2014 r.