Raport bieżący nr 97/2012

Aktualizacja prognozy Netii za 2012 rok

Tytuł raportu: Aktualizacja prognozy Netii za 2012 rok
Data: 08.11.2012 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 97/2012

Aktualizacja prognozy Netii za 2012 rok

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Netii SA (dalej "Spółka" lub "Netia") po dokonaniu analizy wyników finansowych i operacyjnych Spółki za pierwsze trzy kwartały 2012 r. informuje o zmianie prognozy Spółki na 2012 rok w zakresie liczby usług (RGU). Pozostałe elementy prognozy na 2012 r., opublikowanej uprzednio w dniu 23 sierpnia 2012 r. (por. raport bieżący nr 75/2012), pozostają bez zmian. Prognoza długoterminowa dotycząca długoterminowych celów strategiczno-finansowych pozostaje niezmieniona (por. raporty bieżące nr 13/2012 z dnia 15 marca 2012 r. i 75/2012 z dnia 23 sierpnia 2012 r.).

Szczegółowa prognoza jest zawarta w załączniku do niniejszego raportu.