Raport bieżący nr 101/2012

Informacja o zbyciu akcji Netii przez członka zarządu oraz osobę mającą stały dostęp do informacji poufnych

Tytuł raportu: Informacja o zbyciu akcji Netii przez członka zarządu oraz osobę mającą stały dostęp do informacji poufnych
Data: 21.11.2012 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 101/2012

Podstawa prawna

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd Netii SA ("Netia", "Spółka") informuje, że Spółka otrzymała w dniu 20 listopada 2012 r. informację o zawarciu przez członka zarządu transakcji zbycia 300.000 akcji Spółki podczas sesji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w dniach 14-19 listopada 2012 r., w tym:

- w dniu 14 listopada 2012 r. 50.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki po cenie 5,50 złotych za akcję,

- w dniu 14 listopada 2012 r. 31.729 akcji zwykłych na okaziciela Spółki po cenie 5,51 złotych za akcję,

- w dniu 15 listopada 2012 r. 20.031 akcji zwykłych na okaziciela Spółki po cenie 5,42 złotych za akcję,

- w dniu 15 listopada 2012 r. 19.440 akcji zwykłych na okaziciela Spółki po cenie 5,41 złotych za akcję,

- w dniu 15 listopada 2012 r. 128.800 akcji zwykłych na okaziciela Spółki po cenie 5,40 złotych za akcję,

- w dniu 19 listopada 2012 r. 12.500 akcji zwykłych na okaziciela Spółki po cenie 5,35 złotych za akcję,

- w dniu 19 listopada 2012 r. 10.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki po cenie 5,34 złotych za akcję,

- w dniu 19 listopada 2012 r. 7.500 akcji zwykłych na okaziciela Spółki po cenie 5,33 złotych za akcję,

- w dniu 19 listopada 2012 r. 10.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki po cenie 5,38 złotych za akcję, oraz

w dniu 19 listopada 2012 r. 10.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki po cenie 5,39 złotych za akcję.

Ponadto Spółka otrzymała w dniu 21 listopada 2012 r. zawiadomienie od osoby pełniącej w strukturze organizacyjnej Spółki funkcję kierowniczą (niebędącej członkiem zarządu), która posiada stały dostęp do informacji poufnych dotyczących bezpośrednio lub pośrednio Spółki oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji wywierających wpływ na jej rozwój i perspektywy prowadzenia działalności gospodarczej, w którym poinformowano, że osoba ta w wyniku transakcji sprzedaży zbyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA w dniu 19 listopada 2012 r. 16.700 akcji Spółki po cenie 5,40 złotych za akcję.