Raport bieżący nr 102/2012

Informacja o nabyciu akcji Spółki

Tytuł raportu: Informacja o nabyciu akcji Spółki
Data: 21.11.2012 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 102/2012

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Netii SA ("Netia" lub "Spółka") informuje, że w dniu 21 listopada 2012 r. otrzymał zawiadomienie złożone w imieniu Third Avenue Management LLC o wzroście zaangażowania powyższego funduszu, działającego na rzecz swoich klientów, o ponad 2% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Zgodnie z informacjami przekazanymi w zawiadomieniu, w wyniku zrealizowania w dniu 14 listopada 2012 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie transakcji nabycia akcji, które zostały rozliczone w dniu 19 listopada 2012 r., Third Avenue Management LLC posiada na dzień 19 listopada 2012 r. 69.013.736 akcji Netii, uprawniających do wykonywania 69.013.736 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 17,87% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Netii i 17,87% kapitału zakładowego Netii.

Przed powyższą zmianą Third Avenue Management LLC posiadał 68.513.736 akcji Netii, uprawniających do wykonywania 68.513.736 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 17,74% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Netii i 17,74% kapitału zakładowego Netii.

Ponadto, Third Avenue Management LLC przekazał następującą listę swoich klientów, którzy przenieśli prawa wykonywania głosu z posiadanych akcji Spółki na Third Avenue Management LLC:

1. AIC Corporate Fund Inc.

2. Litman/Gregory Masters’ Select International Fund Masters’ Select Funds Trust

3. Third Avenue Separately Managed Accounts

4. Third Avenue Institutional International Value Fund

5. Third Avenue International Value Fund

6. Third Avenue International Value Fund UCITS