Raport bieżący nr 109/2012

Prognoza Netii na 2013 rok i aktualizacja długoterminowych celów strategiczno-finansowych

Tytuł raportu: Prognoza Netii na 2013 rok i aktualizacja długoterminowych celów strategiczno-finansowych
Data: 20.12.2012 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 109/2012

Prognoza Netii na 2013 rok i aktualizacja długoterminowych celów strategiczno-finansowych

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Netii SA (dalej "Spółka" lub "Netia"), po uprzednim zasygnalizowaniu, że przyspieszenie tempa spadku liczby klientów stacjonarnych usług głosowych wpływa na osłabienie perspektyw w odniesieniu do przychodów, marży i liczby usług (RGU) na 2013 r., przedstawia niniejszym prognozę Spółki na 2013 rok i informuje o aktualizacji prognozy długoterminowej dotyczącej długoterminowych celów strategiczno-finansowych (por. raporty bieżące Netii nr 13/2012 z dnia 15 marca 2012 r., nr 75/2012 z dnia 23 sierpnia 2012 r. i nr 97/2012 z dnia 8 listopada 2012 r.).

Prognoza jest zawarta w załączniku nr 1 do niniejszego raportu. Szczegółowa prezentacja nt prognozy jest zawarta w załączniku nr 2 do niniejszego raportu.