Raport bieżący nr 1/2011

Informacja o nabyciu akcji Netii przez członka rady nadzorczej ( 1/2011)

Tytuł raportu: Informacja o nabyciu akcji Netii przez członka rady nadzorczej ( 1/2011)
Data: 03.01.2011 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 1/2011

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Netii SA ("Netia", "Spółka") informuje, że Spółka otrzymała informację o zawarciu przez Raimondo Egginka, członka rady nadzorczej Netii, transakcji nabycia 20.000 akcji Spółki po średniej cenie 5,2383 złotych za akcje.

Powyższa transakcja została zawarta w dniu 31 grudnia 2010 r. podczas sesji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie .

Art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2005, Nr 183, poz. 1538).