Raport bieżący nr 28/2011

Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netii SA z dnia 2 czerwca 2011 r.

Tytuł raportu: Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netii SA z dnia 2 czerwca 2011 r.
Data: 02.06.2011 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 28/2011

Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netii SA z dnia 2 czerwca 2011 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki Netia SA ("Spółka" lub "Netia") informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Netii podjęło w dniu 2 czerwca 2011 roku ("Zgromadzenie") uchwały dotyczące m.in. zatwierdzenia sprawozdań finansowych za 2010 rok, przyjęcia programu wykupu akcji własnych Spółki oraz powołania do Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję pana Raimondo Egginka.

Pełna treść uchwał, które zostały podjęte na Zgromadzeniu oraz wyniki głosowań nad poszczególnymi uchwałami przedstawione są w Załączniku nr 1.

Życiorys zawodowy członka Rady Nadzorczej powołanego przez Zgromadzenie jest przedstawiony w Załączniku nr 2.