Raport bieżący nr 29/2011

Wykaz akcjonariuszy posiadających 5% i więcej ogólnej liczby głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Netia S.A. odbytym w dniu 2 czerwca 2011 roku

Tytuł raportu: Wykaz akcjonariuszy posiadających 5% i więcej ogólnej liczby głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Netia S.A. odbytym w dniu 2 czerwca 2011 roku
Data: 07.06.2011 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 29/2011

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powy¿ej 5 %

AKCJONARIUSZ / ILOŚC AKCJI / ILOŚĆ GŁOSÓW / % GŁOSÓW OBECNYCH / % OGÓLNEJ

LICZBY GŁOSÓW

THIRD AVENUE INTERNATIONAL VALUE FUND / 42.909.495 / 42.909.495 / 22,11 / 10,97

ING OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY / 40.000.000 / 40.000.000 / 20,61 / 10,22

THE SISU CAPITAL MASTER FUND LIMITED / 32.454.481 / 32.454.481 / 16,72 / 8,29

ARKA BZ WBK FIO / 14.150.000 / 14.150.000 / 7,29 / 3,61

ARVO MASTER FUND LTD / 11.882.053 / 11.882.053 / 6,12 / 3,03

THE MASTERS SELECT INTERNATIONAL FUND –Y72I / 10.106.252 / 10.106.252 / 5,20 / 2,58