Raport bieżący nr 31/2011

Aktualizacja prognozy Netii za 2011 rok oraz prognozy średnioterminowej (na lata 2010-2012)

Tytuł raportu: Aktualizacja prognozy Netii za 2011 rok oraz prognozy średnioterminowej (na lata 2010-2012)
Data: 04.08.2011 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 31/2011

Aktualizacja prognozy Netii za 2011 rok oraz prognozy średnioterminowej (na lata 2010-2012)

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Netii SA (dalej "Spółka" lub "Netia") po dokonaniu analizy wyników finansowych i operacyjnych Spółki za pierwsze półrocze 2011 r. informuje o zmianie prognozy Spółki na 2011 rok oraz aktualizacji prognozy średnioterminowej na lata 2010 – 2012. Prognoza długoterminowa opublikowana w styczniu 2011 r. wraz ze Strategią do 2020 r. pozostaje niezmieniona. Prognoza jest zawarta w załączniku do niniejszego raportu.