Raport bieżący nr 65/2011

Informacja o transakcjach na akcjach Netii dokonanych przez członka rady nadzorczej

Tytuł raportu: Informacja o transakcjach na akcjach Netii dokonanych przez członka rady nadzorczej
Data: 24.11.2011 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 65/2011

Podstawa prawna

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd Netii SA ("Netia", "Spółka") informuje, że Spółka otrzymała w dniu 24 listopada 2011 r. zawiadomienie o zawarciu przez członka rady nadzorczej Netii następujących transakcji na akcjach Spółki, które zostały zawarte podczas sesji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 18 listopada 2011 r.:

- zbycie 300 akcji zwykłych na okaziciela Spółki po cenie 5,08 złotych za akcję,

- zbycie 5.700 akcji zwykłych na okaziciela Spółki po cenie 5,07 złotych za akcję,

- nabycie 4.571 akcji zwykłych na okaziciela Spółki po cenie 5,06 złotych za akcję,

- nabycie 15.430 akcji zwykłych na okaziciela Spółki po cenie 5,09 złotych za akcję.