Raport bieżący nr 66/2011

Informacja o nabyciu akcji Netii przez członka rady nadzorczej

Tytuł raportu: Informacja o nabyciu akcji Netii przez członka rady nadzorczej
Data: 07.12.2011 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 66/2011

Podstawa prawna

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd Netii SA ("Netia", "Spółka") informuje, że Spółka otrzymała w dniu 7 grudnia 2011 r. zawiadomienie o zawarciu przez członka rady nadzorczej Netii transakcji nabycia 20.000 akcji Spółki za średnią cenę 5,26 PLN za akcję. Powyższe transakcje zostały zawarte podczas sesji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 5 grudnia 2011 r., w tym:

- nabycie 3.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki po cenie 5,20 złotych za akcję,

- nabycie 1.500 akcji zwykłych na okaziciela Spółki po cenie 5,23 złotych za akcję,

- nabycie 1.136 akcji zwykłych na okaziciela Spółki po cenie 5,24 złotych za akcję,

- nabycie 1.980 akcji zwykłych na okaziciela Spółki po cenie 5,25 złotych za akcję,

- nabycie 1.460 akcji zwykłych na okaziciela Spółki po cenie 5,26 złotych za akcję,

- nabycie 3.543 akcji zwykłych na okaziciela Spółki po cenie 5,27 złotych za akcję,

- nabycie 3.381 akcji zwykłych na okaziciela Spółki po cenie 5,28 złotych za akcję,

- nabycie 4.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki po cenie 5,29 złotych za akcję.