Raport bieżący nr 67/2011

Emisja akcji serii K oraz nabycie akcji przez członków Zarządu oraz osoby sprawujące funkcje kierownicze w Spółce

Tytuł raportu: Emisja akcji serii K oraz nabycie akcji przez członków Zarządu oraz osoby sprawujące funkcje kierownicze w Spółce
Data: 08.12.2011 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 67/2011

Emisja akcji serii K oraz nabycie akcji przez członków Zarządu oraz osoby sprawujące funkcje kierownicze w Spółce

Podstawa prawna

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu:

Treść raportu jest zawarta w załączniku