Raport bieżący nr 74/2011

Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netii SA z dnia 15 grudnia 2011 r.

Tytuł raportu: Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netii SA z dnia 15 grudnia 2011 r.
Data: 15.12.2011 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 74/2011

Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netii SA z dnia 15 grudnia 2011 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki Netia SA ("Spółka" lub "Netia") informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Netii podjęło w dniu 15 grudnia 2011 roku ("Zgromadzenie") uchwały dotyczące m.in. umorzenia akcji własnych Spółki, wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki oraz zmian par. 5 i par. 13 Statutu Spółki.

Pełna treść uchwał, które zostały podjęte na Zgromadzeniu oraz wyniki głosowań nad poszczególnymi uchwałami przedstawione są w Załączniku nr 1.