Raport bieżący nr 79/2011

Wykaz akcjonariuszy posiadających 5% i więcej ogólnej liczby głosów obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Netia S.A. odbytym w dniu 15 grudnia 2011 roku

Tytuł raportu: Wykaz akcjonariuszy posiadających 5% i więcej ogólnej liczby głosów obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Netia S.A. odbytym w dniu 15 grudnia 2011 roku
Data: .. r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 79/2011

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Netii SA ("Spółka") informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 15 grudnia 2011 roku ("Zgromadzenie"), obecni byli akcjonariusze reprezentujący łącznie 50,71% kapitału zakładowego Spółki. Spółka przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy, którzy posiadali 5% i więcej ogólnej liczby głosów obecnych na Zgromadzeniu:

AKCJONARIUSZ / ILOŚC AKCJI / ILOŚĆ GŁOSÓW / % GŁOSÓW OBECNYCH / % OGÓLNEJ

LICZBY GŁOSÓW:

THIRD AVENUE INTERNATIONAL VALUE FUND / 42.909.495 / 42.909.495 / 21,61% / 10,96%

ING OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY / 40.000.000 / 40.000.000 / 20,14% / 10,21%

THE SISU CAPITAL MASTER FUND LIMITED / 30.145.852 / 30.145.852 / 15,18% / 7,70%

NORGES BANK / 13.717.025 / 13.717.025 / 6,91% / 3,50%

THE MASTERS SELECT INTERNATIONAL FUND –Y72I / 11.398.616 / 11.398.616 / 5,74% / 2,91%

OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY PZU “ZŁOTA JESIEŃ" / 11.000.000 / 11.000.000 / 5,54% / 2,81%

AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA BZ WBK / 10.700.000 / 10.700.000 / 5,39% / 2,73%