Raport bieżący nr 80/2011

Informacja o nabyciu akcji Netii przez członka rady nadzorczej

Tytuł raportu: Informacja o nabyciu akcji Netii przez członka rady nadzorczej
Data: 21.12.2011 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 80/2011

Podstawa prawna

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd Netii SA ("Netia", "Spółka") informuje, że Spółka otrzymała w dniu 21 grudnia 2011 r. zawiadomienie o zawarciu przez członka rady nadzorczej Netii transakcji nabycia 21.300 akcji Spółki za średnią cenę 5,30 PLN za akcję. Powyższe transakcje zostały zawarte podczas sesji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 15 grudnia 2011 r., w tym:

- nabycie 20.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki po cenie 5,30 złotych za akcję,

- nabycie 1.300 akcji zwykłych na okaziciela Spółki po cenie 5,29 złotych za akcję.