Raport bieżący nr 38/2009/K

Korekta do raportu bieżącego 38/2009 z dnia 4 sierpnia 2009 roku

Tytuł raportu: Korekta do raportu bieżącego 38/2009 z dnia 4 sierpnia 2009 roku
Data: 05.08.2009 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 38/2009

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd Netii SA (dalej "Spółka" lub "Netia") koryguje treść raportu bieżącego z dnia 4 sierpnia 2009 roku o numerze 38/2009.

Korekta polega na sprostowaniu błędu edytorskiego w załączniku do wspomnianego raportu, który to błąd dotyczył najwcześniejszej daty wykonania części jednej z przyznanych transzy opcji.

Treść omyłkowo podana:

Wartość odniesienia \ Liczba opcji, które staną się wymagalne \ Najwcześniejsza data wykonania

5,50 PLN \ 350.000 \ 30 września 2009 r.

Treść skorygowana:

Wartość odniesienia \ Liczba opcji, które staną się wymagalne \ Najwcześniejsza data wykonania

5,50 PLN \ 350.000 \ 30 września 2010 r.