Raport bieżący nr 43/2009

Opinia biegłego dotycząca planu połączenia Netii ze spółkami zależnymi

Tytuł raportu: Opinia biegłego dotycząca planu połączenia Netii ze spółkami zależnymi
Data: 04.09.2009 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 43/2009

Opinia biegłego dotycząca planu połączenia Netii ze spółkami zależnymi

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Netii S.A. ("Netia", "Spółka") informuje, że Spółka otrzymała pisemną opinię biegłego z badania planu połączenia Netii z jej spółkami zależnymi Netia UMTS Sp. z o.o. oraz spółką Netia Spółka Akcyjna UMTS s.k.a. (patrz raport bieżący nr 34/2009) o treści stanowiącej załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

§ 19 pkt 2 ust 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009, Nr 33 poz. 259).