Raport bieżący nr 45/2009

Stanowisko zarządu Netii SA odnośnie połączenia ze spółkami Netia UMTS Sp. z o.o. i Netia spółka akcyjna UMTS s.k.a.

Tytuł raportu: Stanowisko zarządu Netii SA odnośnie połączenia ze spółkami Netia UMTS Sp. z o.o. i Netia spółka akcyjna UMTS s.k.a.
Data: 02.10.2009 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 45/2009

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Netii SA ("Spółka" lub "Netia") przekazuje stanowisko dotyczące połączenia spółek Netia UMTS Sp. z o.o. ("SPV") i Netia spółka akcyjna UMTS s.k.a. ("Netia UMTS") ze Spółką.

Zarząd Netii SA rekomenduje akcjonariuszom Spółki podjęcie uchwały o połączeniu ze spółkami SPV i Netia UMTS na zasadach określonych w planie połączenia ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 112 z dnia 10 czerwca 2009 roku pod poz. 7712.

Połączenie nastąpi w sposób określony w art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h, art. 515 § 1 k.s.h., art. 516 § 6 k.s.h. oraz art. 517 k.s.h. i następnych k.s.h., poprzez przeniesienie całego majątku Netia UMTS i SPV na Netię (łączenie przez przejęcie), bez podwyższenia kapitału zakładowego Netii. W wyniku połączenia nie dokonuje się zmian w statucie Netii.

Połączenie spółek Netia, Netia UMTS oraz SPV jest częścią procesu konsolidacyjnego, który ma na celu uporządkowanie struktury organizacyjnej grupy kapitałowej Netia. SPV i Netia UMTS nie prowadzą działalności operacyjnej i dalsze istnienie tych spółek jest pozbawione celu ekonomicznego. Przejęcie tych spółek przez Netię usprawni zarządzanie zasobami grupy kapitałowej oraz pozwoli na obniżenie kosztów pracy, kosztów administracyjnych i zwiększy wydajność całej grupy.

Podstawa Prawna: § 19 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez remitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim