Raport bieżący nr 46/2009

Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netii SA z dnia 6 października 2009 r.

Tytuł raportu: Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netii SA z dnia 6 października 2009 r.
Data: 06.10.2009 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 46/2009

Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netii SA z dnia 6 października 2009 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Netii SA ("Spółka" lub "Netia") niniejszym informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w dniu 6 października 2009 uchwały o treści przedstawionej w Załączniku nr 1.

Ponadto przekazujemy szczegółowe wyniki głosowań poszczególnych uchwał:

1. Uchwała nr 1.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 121.887.152 - akcje te stanowią 31,31% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 121.887.152, w tym 116.561.155 głosów "za", 0 głosów "przeciw" oraz 5.325.997 głosów "wstrzymujących się".

2. Uchwała nr 2.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 121.887.152 - akcje te stanowią 31,31 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 121.887.152, w tym 121.887.142 głosów "za", 0 głosów "przeciw" oraz 10 głosów "wstrzymujących się".

3. Uchwała nr 3.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 121.887.152 - akcje te stanowią 31,31 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 121.887.152, w tym 116.561.155 głosów "za", 0 głosów "przeciw" oraz 5.325.997 głosów "wstrzymujących się".

Podstawa Prawna: § 38 ust. 1 pkt.7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez remitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.