Raport bieżący nr 47/2009

Wykaz akcjonariuszy posiadających 5% i więcej ogólnej liczby głosów obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Netii SA w dniu 6.10.2009 roku

Tytuł raportu: Wykaz akcjonariuszy posiadających 5% i więcej ogólnej liczby głosów obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Netii SA w dniu 6.10.2009 roku
Data: 07.10.2009 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 47/2009

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Netii SA ("Spółka") informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 6 października 2009 roku ("Zgromadzenie"), obecni byli akcjonariusze reprezentujący łącznie 31,31% kapitału zakładowego Spółki. Spółka przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy, którzy posiadali 5% i więcej ogólnej liczby głosów obecnych na Zgromadzeniu:

Akcjonariusz / Ilość akcji / Ilość głosów / % głosów obecnych / % ogólnej liczby głosów

ING OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY / 36.950.861 / 36.950.861 / 30,31% / 9,49%

THE SISU CAPITAL FUND LIMITED / 20.256.598 / 20.256.598 / 16,61% / 5,20%

SISU CAPITAL FUND LTD II LTD / 13.074.883 / 13.074.883 / 10,72% / 3,35%

J.P.MORGAN CLEARING CORP. / 9.956.605 / 9.956.605 / 8,16% / 2,55%

PIONEER AKCJI POLSKICH FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY / 9.000.000 / 9.000.000 / 7,38% / 2,31%

ARVO MASTER FUND LIMITED / 8.210.131 / 8.210.131 / 6,73% / 2,10%