Raport bieżący nr 55/2009

Nabycie akcji Netii przez członka zarządu Netii

Tytuł raportu: Nabycie akcji Netii przez członka zarządu Netii
Data: 23.12.2009 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 55/2009

Podstawa prawna

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd Netii SA ("Netia", "Spółka") informuje, że Spółka otrzymała informację o zawarciu przez Jona Easticka, członka zarządu i głównego dyrektora ds. finansowych Netii, transakcji nabycia 7.000 akcji Spółki podczas sesji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 23 grudnia 2009 r., w tym:

- 2.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki po cenie 4,85 złotych za akcję,

- 2.500 akcji zwykłych na okaziciela Spółki po cenie 4,87 złotych za akcję oraz

- 2.500 akcji zwykłych na okaziciela Spółki po cenie 4,89 złotych za akcję.